Påmelding

Kontakt Sandnes Sykleklubb

Skrevet av: Erik Dahle, publisert 10.10.2017

 


 

Postadresse
Postboks 527
4304 Sandnes

Besøksadresse
Dyre Vaas Vei 61
4317 Sandsnes

Daglig leder
Erik Dahle

 

E-post
post@sandnessykleklubb.no

Organisasjonsnummer
980182495

Bankkonto
3250.07.05689