Påmelding

Vipps Kr. 25,- til 10 76 23 og merk med "flaske" - så henter du den på klubbhuset.

 

 

Organisasjon

Skrevet av: Erik Dahle, publisert 10.10.2017

 

 

 

Rolle Periode Navn E-post
Daglig leder   Erik Dahle leder@sandnessykleklubb.no
       
Styreleder 2018 Morten Hagland morten@olavs.no
Nestleder 2017-2019 Atle
Evjen
atle.evjen@lyse.net 
Styremedlem 2018 - 2020 Christine Olsen-Hagen svein.olav.rege@lyse.net 
Styremedlem 2016 - 2018 Knut Underbakke knut@underbakke.as 
Styremedlem 2017 - 2018 Bjørn Eikeskog bjorn@eikeskog.no 
Styremedlem 2017 - 2018 Kjersti Aanderaa kjersti99@gmail.com 
Styremedlem 2017 - 2018 Vidar Bringeland Sørensen vidarsor@gmail.com 
       
Varamedlem 2017-2018 Torild Kollsgård torild.delin.kollsgard@ti.no 
Varamedlem 2017-2018 Espen Osaland espen.osaland@qinterra.com 
       
       
       
       
Barn og ungdom
Rolle Gruppe Navn E-post
Leder   Atle
Evjen
atle.evjen@lyse.net 
Hovedtrener M/K10 -16 Leidulf Horpestad leidulf.horpestad@kleppnett.no
Trener M/K13-16 Leidulf Horpestad leidulf.horpestad@kleppnett.no
Trener M/K13-16 Hans Erik Olsen  
Trener M/K13-16 Nina Hegerland Dirdal nina-dirdal@lyse.net 
Trener M/K11-12 Tor Jan Granberg  
Trener M/K11-12 Geir Olav Dirdal  
Kontaktperson M/K10 Jarle Magnar Ravøy  
Trener, Sykleskolen M/K 8-11 Tommy Rossemyr tommy.rossemyr@gmail.com
Trener, Sykleskolen M/K 8-11 Tore Frøyland tore.froyland@sandnes.kommune.no
 
Junior/Senior
Trener M-sen/jun Espen Aareskjold aareskjold@me.com
Oppmann M-jun/sen Espen Osaland  
Trener K-jun/K-sen Espen Aareskjold aareskjold@me.com
Oppmann K-jun/K-sen Jone Terjesen jone-ter@lyse.net 
       
Mosjonister, veteraner og pensjonister
Motivator Kvinner/Menn Kjell Ingve Byrkjedal KjellIngve.Byrkjedal@bakerhughes.com 
Kontaktperson Pensjonister Øivind Ravn Hagen oivind.ravn.hagen@lyse.net 
Økonomikomitee      
Leder   Erik Johan Sebø  
Medlem   Rolf Bergseth  
Medlem   Vidar B. Sørensen  
Medlem   Jone Ellingsen  
       
       
Revisorer      
Revisor 2017 Anne B. Skjæveland  
Revisor 2017-2018 Kjell Fjeldheim  
       
Valgkomitee      
Leder   Karl Geir Pedersen  
Medlem   Laila
Våge
 
Medlem   Erik Johan Sæbø  
       
Representanter i styret til Nordsjørittet  
 Medlem  2018 Odd B. Skjærseth odd.b@skjaerseth.com 
 Medlem  2018 Rolf Bergseth rbergseth@gmail.com 
 Medlem  2018 Arild
Toft
arild@toft.as